Штамп бетон: Штампы для печатного бетона купить в интернет-магазине по цене от производителя Cona

Содержание

Щампи, инструменти, материали за ДЕКОРАТИВЕН БЕТОН

Години опит

Продукта

Поръчки

Повече за нас

ДЕКОБЕТ е оторизиран дистрибутор на американската компания FLEX-C-MENT, лидер в щампованите бетони по стени и тънки покрития по подо, както и на IDEAL WORK (Италия), STANCOLAC (Гърция), K-FORM (Обединено Кралство) и др. От нас можете да купите всички необходими материали, щампи и инструменти за направа на щампован бетон на земя и по стени, както и други продукти свързани с направата и поддръжката на ДЕКОРАТИВЕН БЕТОН.

Категории продукти

Новини

Всички повърхностни втвърдители са на една цена 22.50 лв с ДДС

Наличeн нов цвят прахообразен отделител:
Chocolate

Система

К-FORM за формиране на работни и дилатационни разширителни фуги в бетонови настилки

СПЕСТЕТЕ ВРЕМЕ И ПАРИ С K-FORM

Специалните Т-образни профили са произведени в UK от здраво 100% рециклирано uPVC. Във вертикалната част имат предварително пробити отвори за монтаж на стоманени дюбелни пръти, а в хоризонталната отвори за закотвяне към основата. Проектирани са за полагане на бетонови настилки с дебелина от 50 до 225 мм. Сертифицирани са от BBA и ISO.

ПРЕДИМСТВА на К-FORM
 • Спестяват време и пари: един човек може да ги инсталира, без необходимост от специални инструменти. Малко тегло, лесно пренасяне и поставяне.
 • Без закотвящи железа и пръти. Поставят се на замазка или бетон, на топки на местата на долните отвори или по цялата дължина.
 • К-FORM са предназначени за изпълнението на конструктивни дилатационни или работни фуги в бетонови подове, които поемат разширенията и свиванията на бетона.
 • Тези фуги позволяват изпълнението на големи площи бетонови подове, без прекъсване.
 • Никога няма да корозират и изгният, не са електропроводими.
 • Устойчиви са на петролни продукти и масла, животинска урина и гниещи фуражи.
 • Могат да се използват всякакви виброгреди и
  виброрейки.
 • Високата равниност и гладкост са постижими с минимум квалифициран персонал.
 • Подвижната горна лента елиминира нуждата от диамантено рязане на дилатационната фуга

„ДЕКОБЕТ“ ООД изпълнява проект по Процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2. „Капацитет за растеж на МСП” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проект № BG16RFOP002-2.073-20633-C01 с наименование: „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ и главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 Дейности по проекта: Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

 Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1 500,00 лв. национално съфинансиране

 Начална дата на изпълнение на проекта: 28.09.2020г.

Крайна дата на изпълнение на проекта:   28.12.2020 г.               

—————————————————-———– www.eufunds.bg ———————————————————-

 Проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“в изпълнение на договор

 № BG16RFOP002-2. 073-20633-C01, е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Имате въпроси? Свържете се с нас!

Релейный завод под грифом «Секретно» — ВСП.RU

Это предприятие отечественной оборонки внешне всегда казалось неприметным. И когда размещалось в центре Иркутска, выходя фасадом на улицу Литвинова в коротком промежутке между Дзержинского и Тимирязева, и когда в 1970-х годах переехало на бывшую окраину – в строящийся микрорайон Байкальский – и там будто спряталось за жилыми домами. Но этому есть объяснение: как-никак реле – это не самолёт, требующий для своего появления на свет большого размаха цехов и даже взлётно-посадочной полосы. Хотя, с другой стороны, если продукция авиазавода исчисляется в лучшем случае сотнями единиц в год, то релейного – миллионами. ​

Почему ещё напрашивается аналогия между двумя иркутскими заводами-ветеранами – они ровесники. Оба вступили в строй в начале 1930-х годов. Только один возвели на пустынном месте, а другой поселился в крепко сложенных из кирпича ещё до Октябрьской революции складских помещениях рядом с Центральным рынком. Сначала в них по распоряжению Управления пограничной охраны ОГПУ по Восточно-Сибирскому краю открылись ремонтно-механические мастерские, и уже на этой базе был создан завод по производству гальванических элементов питания – источников (батареек) электрического тока различного вида и напряжения – под названием «Востсибэлемент». Его включили в состав Всесоюзного аккумуляторного треста Наркомата тяжёлой промышленности СССР, и на старте он насчитывал 40 рабочих, 2 инженерно-технических работника и 8 служащих, на вооружении которых находилось всего 4 станка. Известна фамилия первого директора завода – Р. Буйглишвили.

Боевые аппараты связи

Интересно, что с самого начала это предприятие рассматривалось как временное, необходимое до пуска в эксплуатацию нового аккумуляторного завода, который строился в рабочем посёлке Свирск, что в 20 километрах от Черемхова, а от него планировали избавиться как от «вредной промышленности», расположенной в густонаселённой части областного центра.

Тем не менее завод накачивал «мускулы», повышал квалификацию, и в феврале 1938 года его с присвоением № 394 и установлением соответствующего закрытого режима передали в 5-е Главное управление Народного комиссариата оборонной промышленности СССР. В марте 1941 года закончилась реконструкция с расширением втрое основного корпуса, и в нём разместилось элементное производство в составе агломератного (мельничное, мешальное, прессовое, обвязочное отделения), картонажного (картонажное, парафинировочное отделения), цинкопаяльного, сборочного (смоловарочное, электролитное отделения), ремонтно-механического цехов, столярной мастерской и лаборатории.

Предприятие насытили самым современным на тот момент оборудованием, в том числе закупленным в обмен на зерно и золото у «проклятых капиталистов». «К 1 июля, – сообщала весной 1936 года «Восточно-Сибирская правда», – завод «Востсибэлемент» получит импортное оборудование, которое завершит полную механизацию процессов изготовления гальванических элементов. Будут получены машина для парафинирования колпачков, две обвязочные машины и одна для штамповки полюсов, аппараты для прессовки агломератов. Расширение радиосети в Советском Союзе, вызванное ростом культурных потребностей трудящихся, требует увеличения выпуска гальванических элементов и особенно радиобатарей «Маркони». Перед «Востсибэлементом», снабжающим этой продукцией Восточную Сибирь и Дальний Восток, поставлена ответственная задача увеличить их выпуск. В текущем году завод должен дать 300 тысяч батарей «Маркони». ​ ​

А как только началась Великая Отечественная война, «Востсибэлемент» стал резко наращивать производство батареек КБС для карманных фонарей, а главное​ – для переносных сухих анодных батарей БАС-80. С напряжением до 100 вольт их аббревиатуру на фронте расшифровывали как «боевые аппараты связи», потому что они широко использовались в полевых телефонах и радиостанциях. И ещё в нагрузку к основной продукции 394-му дали задание массово выпускать взрыватели к пехотным минам…

Всего за годы войны выпуск необходимой для Красной Армии продукции на заводе увеличился в четыре раза. И это при том, что трудились в его цехах преимущественно ​ женщины и подростки. Среди них был и 14-летний паренёк из предместья Рабочего Витя Ярзин. Его с двумя старшими сёстрами в 1941 году привёл на завод отец. Впоследствии ​ общий стаж этой рабочей династии превысил 150 лет, и треть из них – личный вклад Виктора Ефимовича. А тогда вчерашний шестиклассник только встал за токарный станок, и в этой далеко не школьной обстановке его наставником была девушка по имени Надя, которая тем от него отличалась, что успела проучиться на два класса больше. Минуло всего полмесяца, и Надя сказала: «Ну вот, штуцера ты и сам не хуже меня обтачиваешь. Вставай вон за тот свободный станок и работай…»​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

От тока к звуку

Мы ещё вернёмся к Ярзину и его семье, а пока о переходе завода на мирные рельсы. В 1946 году его передали новому в Правительстве СССР Министерству промышленности средств связи с задачей освоить производство акустических (звуковых) приборов. Изготавливать же прежнюю продукцию доверили упоминавшемуся выше аккумуляторному заводу в рабочем посёлке Свирск, что в 120 километрах от областного центра. Туда, к слову, перекочевало и наименование предприятия​ – «Востсибэлемент». А за иркутским заводом вскоре закрепилось более соответствующее его новому профилю название «Заря». ​

Понятно, что выпуск новой продукции потребовал коренной перестройки производства, в частности создания механо-штамповочного, литейного, пластмассового, инструментального цехов, привлечения новых, более грамотных, инженерно-технических работников. И вот в один из весенних дней 1947 года на предприятии огласили приказ: «В связи с завершением работ по реконструкции с 21 апреля считать завод в числе действующих предприятий и приступить к выполнению первого задания Министерства промышленности средств связи по выпуску абонентских динамических громкоговорителей».

Динамические громкоговорители по-научному – это устройства для преобразования электрических сигналов в звуковые и излучения их в окружающее пространство, а по-простому – динамики, тарелки, репродукторы, радиоточки. Они в те времена были разных видов: абонентские, уличные, профессиональные, для проводного вещания и беспроводные на батареях, круглые или в футлярах из картона с регуляторами громкости, настенные, потолочные, панельные…

Иркутяне изготовляли уличные громкоговорители разных марок, абонентские под названиями «Ангара», «Байкал», «Заря», радиоприёмники «Тула» и модернизированные на их базе опять-таки под названием «Заря». Они были ламповые, на батареях с возможностью подключения в сеть для приёма передач местных радиоканалов в диапазонах средних и дальних волн.

Хотя завод выпускал в основном гражданскую продукцию (была попытка в 1946 году наладить производство электроуглей, применяемых во многих, в том числе оборонных, отраслях промышленности, но подробностей об этом никаких нет), он по-прежнему оставался режимным, закрытым для печати. «Восточно-Сибирская правда» последний раз дала знать о нём 1 июня 1941 года: «На слюдяной фабрике имени 8 Марта изготовление недоброкачественных изделий прекращено. За хорошую работу в первом квартале коллектив фабрики получил переходящее Красное знамя Наркомата стройматериалов. Полностью ликвидированы причины, порождающие брак, и на заводе «Востсибэлемент», коллектив которого также награждён переходящим Красным знаменем наркомата». Обратите внимание, название наркомата не указано. ​ ​ ​ ​

И вот 1 января 1948 года (заметьте, в новогоднем праздничном номере) газета сообщает: ​ «Заканчивается строительство двух новых цехов на иркутском заводе Министерства средств связи СССР. В цехе высокочастотного литья и закалки идут монтажные работы по установке печи, предназначенной для получения безуглеродных сплавов, идущих на изготовление магнитов. В цехе бумажного литья монтируется установка, на которой из бумажной макулатуры будут отливаться диффузоры для репродукторов. С пуском в строй этих цехов завод освоит производство новой продукции, в том числе радиоприёмников типа «Волна».​

Это был явный «прокол» цензуры, особенно с упоминанием министерства.

Без них никуда – ни в поле, ни в море, ни в космос

​В открытой печати о заводе снова стали писать во второй половине 1950-х годов, когда наступила эра стремительного развития автоматики и телемеханики и возникла острая потребность в производстве коммутационной техники – аппаратуры и устройств для включения, отключения и переключения электрических цепей. Изготовление акустических приборов, в частности уличных громкоговорителей, было передано недавно созданному в Иркутске заводу «Радиоприёмник» того же министерства, а «Заря» переключилась на подготовку, освоение и выпуск малых габаритов электромагнитных герметизированных реле. Они широко применялись в промышленной и потребительской электронике, системах управления, специальной технике. Так, пускозащитные реле обязательно имеются во всём, что движется по земле, плывёт по воде и под водой, летает в воздушном и космическом пространстве.

Первое за более чем 15 военных и послевоенных лет упоминание о заводе – теперь уже как о релейном – в «Восточно-Сибирской правде» относится к осени 1957 года. Его коллектив в числе других передовых предприятий и строек обратился через газету ко всем рабочим, работницам, инженерно-техническим специалистам области с призывом достойно встретить 40-ю годовщину Октябрьской революции.

Выпуск новой продукции Иркутский релейный завод (ИРЗ) постепенно наращивал. И вот каким он виделся читателям газеты спустя десятилетие.

1968 год

12 июня. Ни одну поточную линию и ни один механизированный участок нельзя представить на любом производстве без реле – этих автоматических «диспетчеров». Иркутский релейный завод выпускает электромагнитные реле 500 разновидностей, которые идут на экспорт в 37 государств мира. Для их производства предприятие за последнее время не увеличило полезную площадь – четыре основных цеха занимают по-прежнему те же помещения, что и в 1930-е годы.

1970 год

5 февраля. Две особенности есть у нового изделия, к выпуску которого готовится Иркутский релейный завод: оно очень миниатюрное, в три раза меньше спичечного коробка, и герметичное. Изготовление всех его деталей было уже освоено, а вот нужный для сохранения заданной среды колпачок не получался, потому что пресс двойного действия для его вытяжки на завод не поступил. Проблему решили заводские новаторы. Они создали штамп конструкции колпачка, сами его изготовили, и он был запущен в серию.

​8 июля. Ещё несколько лет назад Иркутский релейный завод не гарантировал потребителям сроки хранения выпускаемой продукции – на каждый тип изделий действовали частные технические условия. С переходом на новую систему планирования и экономического стимулирования эту проблему коллектив решил. И если раньше согласно техническим условиям предприятие могло гарантировать срок хранения, к примеру, реле МКУ-48 не более шести месяцев, то теперь он удлинился до 11 лет.

1971 год

22 января. Успешно завершил восьмую пятилетку Иркутский релейный завод, дав немало продукции сверх плана. Приняты новые обязательства в честь XXV съезда партии, которыми предусмотрено выполнить план первого квартала на два дня раньше срока, сберечь 25 тысяч киловатт-часов электроэнергии, 275 килограммов намоточного провода и так далее.​ ​

Ярзины на работе и дома

И тут пришло время вернуться к рабочей династии Ярзиных. Аккурат в 1971 году я узнал, что в областном статистическом управлении есть отдел, который обследует семейные бюджеты рабочих, колхозников, служащих, и попросил подобрать для детального знакомства, как в таких случаях говорят, среднестатистическую семью сотрудников среднестатистического по численности персонала промышленного предприятия. И выбор пал на семью из четырёх человек – рабочих Иркутского релейного завода Виктора и Веры Ярзиных и двух их детей. Четыре вечера провёл в беседах на разные темы в этой семье и о том, какими знаниями обогатился, написал в социологическом очерке, опубликованном опять-таки в четырёх номерах «Восточки» под заголовком «После работы у Ярзиных». ​ ​

Виктор Ефимович рассказал, что на заводе после Нади (к сожалению, фамилию он не запомнил, а след её потом затерялся) судьба свела его с другим наставником и товарищем – слесарем Сергеем Лоншаковым. Тот трудился на предприятии ​ с самого основания, и много с тех пор за его плечами достижений, большая часть из которых – результат совместного творчества с токарем Ярзиным.

В этом смысле наиболее, пожалуй, важным для них был второй послевоенный год, когда ИРЗ перестраивался на мирную продукцию и для её выпуска потребовалось создать инструментальный цех. И они с тех пор взялись за дело, которое продолжается и поныне. Ведь для изготовления​ тех же громкоговорителей и радиоприёмников нужны были соответствующие механизмы. А их с самого начала не хватало, многие операции производились вручную. Но даже и теперь при самом большом желании нужные механизмы на стороне не получишь по той причине, что промышленность их не выпускает. А не выпускает из-за того, что кроме иркутского и ещё нескольких заводов они нигде не применяются. Поэтому предприятие само, мобилизуя смекалку инженеров и рабочих, их силами создавало и создаёт новые механизмы и автоматы.

В 1947 году – инструментальный цех, десять лет спустя – экспериментальный участок, ещё через такой же отрезок времени – участок механизации и автоматизации. Менялись названия, совершенствовалась структура производства, но суть оставалась прежней: завод искал и находил облегчение однообразного ручного труда собственными силами.​ ​

Не помнил Виктор Ефимович первые приспособления, сделанные им с Лоншаковым. За 20 с лишним лет их изготовлены десятки, а может, сотни. Теперь участок механизации и автоматизации (на ИРЗ говорят: «УМА») объединяет группу рабочих и специальное конструкторское бюро. Одно из его последних усовершенствований, в разработке и создании которого участвовал Ярзин, – гайконарезной автомат М-4. Раньше эти гайки делались вручную, как, например, сердечник реле.

– Нынче нам предстоит изготовить десять единиц новых механизмов и автоматов, – с гордостью сказал Ярзин. ​ ​ ​ ​ ​ ​

Его жена Вера Тихоновна – бригадир на одном из участков сборочного цеха, бессменный в течение шести лет председатель цехового комитета профсоюза, член завкома и областного совета профессиональных союзов, а дома ко всему прочему – статистик семейного бюджета. Их сын Юрий – студент, дочь Ирина – школьница.

На новое место

Очерк заканчивался так: «Наступила осень, и семья оформила подписку на газеты и журналы – «Правду», «Восточно-Сибирскую правду», «Труд», «Комсомольскую правду», «Работницу», «Здоровье». Подписка на газеты и журналы – свидетельство интереса не только к настоящему, но и к будущему. Каким оно окажется? Что принесут Ярзиным ближайшие годы?

Существенные перемены произойдут в основе основ – условиях и характере труда Виктора Ефимовича и Веры Тихоновны. На юго-восточной окраине Иркутска, рядом с жилым микрорайоном Байкальским, возводятся новые корпуса релейного завода. В будущем году должен вступить в строй вспомогательный корпус. А там и всё предприятие на новое место переедет. Из дореволюционных приспособленных помещений заводчане войдут в светлые, просторные, отвечающие требованиям гигиены цеха. Реле – тонкое создание, ещё тоньше – человеческий организм, и потому отсутствие пыли, кондиционированный воздух – не только требование технического прогресса, но и необходимое условие здоровья и высокопроизводительной работы человека.

Во вспомогательный корпус переедет участок механизации и автоматизации. То, что он должен занять позиции раньше всех, объясняется просто. Новые площади, новая продукция, планируемое увеличение в полтора раза производительности труда потребуют создания новых автоматов и полуавтоматов, целых технологических линий из нестандартного оборудования.

Перемены ждут и цех сборки, где работает Вера Тихоновна. Конвейерные линии, измерительные приборы, приспособления, созданные УМА, значительно облегчат труд сборщиц.

К тому времени много изменений произойдёт в личной жизни Ярзиных. Окончит школу Ирина, институт – Юрий. Да и мало ли незапланированных событий может принести взросление детей.

В главном Ярзины уверены твёрдо: завтра, как и сегодня, перед ними широко распахнутся​ проходная завода, двери школы, института…»​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​

Как набирали высоту…

​И на самом деле уже в следующем году на новой площадке была сдана в эксплуатацию электрокотельная, которая отапливала не только строящиеся корпуса завода, но и жилой массив микрорайона Байкальского. Затем вошёл в строй​ вспомогательный цех, а вслед – сборочный. Их оснастили новейшим в то время оборудованием с соблюдением всех требуемых норм вакуумной гигиены и технологии. Кроме реле ИРЗ начал выпускать малогабаритные переключатели и соединители, и они также оказались востребованными не только среди отечественных, но и среди зарубежных потребителей.

Далее вновь хроника.

1976 год

15 января. На Иркутском релейном заводе выпущено миллионное малогабаритное реле РЭС-48. Разрешение на его серийное производство было получено в декабре 1969 года, а в январе следующего произведена отгрузка первой партии.

18 декабря. Отправили свою продукцию с начала нынешнего года в 46 государств мира промышленные предприятия Прибайкалья. Во главе обширного списка наряду с Братским и Иркутским алюминиевыми заводами, Братским лесопромышленным комплексом и Байкальским целлюлозно-бумажным комбинатом Иркутский релейный завод. èèè

1979 год

4 января. 9 цехов и участков, 50 смен и бригад участвуют в социалистическом соревновании на Иркутском релейном заводе. По индивидуальным обязательствам за повышение производительности труда соревнуются 1200 рабочих-сдельщиков, 205 инженерно-технических работников трудятся по личным планам. 1000 заводчан присвоено звание «Ударник коммунистического труда». ​

1980 год

11 апреля. Второе рождение переживает Иркутский релейный завод. На новом месте возникли корпуса с современным оборудованием, увеличилось число работающих на нём. С начала пятилетки объём производства вырос почти в два с половиной раза, в том числе за счёт повышения производительности труда – на 63,5 процента. С превышением выполнен план прошлого года – коллектив дважды награждался переходящим Красным знаменем обкома партии, облисполкома, облсовпрофа и обкома комсомола.

1982 год​ ​

20 августа. К выпуску не имеющих аналогов в мире реанимационно-диагностических тренажёров приступил Иркутский релейный завод. Благодаря им можно овладеть приёмами помощи пострадавшим в экстремальных условиях – при поражении электрическим током, несчастных случаях на воде, тяжёлых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и так далее. ​ ​ ​

1983 год

18 сентября. «Первые два года пятилетки мы работали успешно. Неплохо начали нынешний год. Однако это не предел. Коллектив способен добиться большего», – сказал на отчётно-выборном партийном собрании директор Иркутского релейного завода В. Мышкин. В работе собрания приняли участие и выступили первый секретарь обкома КПСС В. Ситников и заведующий сектором организационно-партийной работы ЦК КПСС С. Карнаухов.

1984 год

19 января. Торжественно отметил своё 50-летие Иркутский релейный завод, прошедший путь от полукустарных мастерских до предприятия союзного значения, на котором в просторных цехах, оснащённых современной техникой и аппаратурой, трудится многотысячный коллектив. Юбилею были посвящены общезаводское ​ соревнование под девизом «50 лет предприятию – 50 ударных недель», конкурсы профессионального мастерства, на которых выявлены и награждены участки, бригады и отдельные специалисты, достигшие наивысшей производительности труда. ​

1987 год

28 февраля. Более чем в два раза увеличить выпуск товаров народного потребления – такое обязательство принял коллектив Иркутского релейного завода. В первую очередь это касается детских игрушек «Грузовик», «Вертолёт» и «Утюжок» с лампочкой внутри. Готовится к производству пластмассовый набор «Юный строитель», а в перспективе – радиоуправляемая игрушка. Кроме того, завод поставляет в торговую сеть ученические пеналы, футляры для зубных щёток, застёжки, сувенирный громкоговоритель «Байкал», тренажёр «Витим» для реанимации человека.

…и выходили из спирали падения

Ещё существовал Советский Союз, а на предприятии уже возникли проблемы со сбытом продукции и занятостью персонала. 2 февраля 1991 года в «Восточке» появляется объявление: «Иркутский релейный завод принимает заказы на изготовление радиоэлектронной аппаратуры».

Дальше больше – стремительно уменьшается оборонный заказ. Учитывая стратегическое значение завода, в 1992 году его под своё крыло берёт Министерство промышленности Российской Федерации. Но и это не спасает: отечественные предприятия прекращают производство военной техники, и потому государственные контракты для ИРЗ сокращаются до минимума. В сентябре 1994 года газета писала: «Половина продукции, выпускаемой ныне в акционерном обществе «Иркутский релейный завод», является непрофильной для него. Здесь изготовляют детали для электропил и рубанков, шлифовальные станки. Заводские умельцы трудятся над созданием двигателя для бытовых приборов, монтируется линия для производства имунностимуляторов, в одном из цехов​ изготавливаются мягкие контактные линзы. Всего в номенклатуре завода около 40 видов продукции».

– Отсутствие заказов уничтожало экономику предприятия, – вспоминает то время его генеральный директор В. Максименко. – Не имея средств, мы не могли платить зарплату сотрудникам. А кадры для нас принципиально важны. Реле – продукт ручной сборки, этим могут заниматься лишь высококвалифицированные работники. В середине 1990-х мы их просто могли потерять…

И в этих экстремальных условиях на какие только ухищрения ни продолжало идти и каких только партнёров ни привлекало руководство завода, чтобы выйти из спирали падения. Например, совместно с известной западногерманской фирмой «Фесто» начали производить инструмент для отделки офисов и коттеджей, более того – подготовились к выпуску кассовых аппаратов, аналогов которых в России не было.

К счастью, полного провала не случилось, огромными усилиями предприятие удалось удержать на плаву. А к концу 1990-х​ государство увеличило финансирование оборонно-промышленного​ комплекса, к ИРЗ стали возвращаться заказчики – танковые заводы, самолётостроители, производители ракетных установок. 5 января 1998 года я передал в ТАСС: «Иркутский релейный завод приступает к выполнению важного оборонного заказа – к изготовлению коммутационного оборудования для межконтинентальных стратегических ракет «Тополь-М». Соответствующий контракт заключён с головным подрядчиком проекта, сообщил главный инженер предприятия С. Жигунов. «Тополи» должны к 2007 году заменить вырабатывающие свой ресурс в РВСН России ракеты РС-16, РС-18 и РС-20, а заводу заказ позволит поправить финансовое положение и сохранить коллектив высококлассных специалистов».

В 2004 году решением Правительства РФ завод включается в реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, его финансовое положение значительно улучшается. Коллектив, хоть и уменьшился количественно по сравнению с советским периодом, вновь стал набирать силу, серьёзно занялся решением назревших проблем модернизации производства и технического переоснащения основных цехов.

И в это время обнаружилась новая опасность – попытка рейдерского захвата ИРЗ.

– Но на тот момент, – вспоминает генеральный директор В. Максименко, – большая часть акций​ была в руках наших бывших и действующих работников, и они проявили истинный патриотизм,​ передали ​ свои пакеты акций в доверительное управление менеджменту предприятия, и таким образом атака «пиратов» была отбита.

​Мал да удал

В нынешних условиях, понимая необходимость расширения рынка как главное условие роста экономических показателей, руководство АО «Иркутский релейный завод» стратегической задачей считает разработку и освоение новых видов продукции, постоянное повышение её качества, равнение на лучшие мировые достижения. И поскольку изменился сам принцип работы – от крупносерийного производства, когда тиражировались одни и те же изделия, к научно-производственному предприятию, было решено создать собственный научно-технический центр. Тем более​ на заводе помнят, что в период его расцвета в Иркутске действовал филиал НИИ коммутационной техники Министерства промышленности средств связи СССР.

Стабильно и высокопроизводительно благодаря постоянной модернизации и техническому переоснащению работают производственные цеха завода – механический, инструментальный, гальванический, пластмассовых изделий, сборочный. Потребителями его продукции сегодня являются более 500 фирм и предприятий Российской Федерации и ближнего зарубежья. Среди них представители аэрокосмического комплекса, судостроения, авиационной и электронной промышленности, связи и приборостроения. Также значительные объёмы заказов приходят от потребителей гражданской продукции – лифтовой отрасли, строителей, железнодорожников, организаций здравоохранения. Это по-прежнему изделия коммутационной техники – электромагнитные реле, ленточные, комбинированные и радиочастотные соединители, малогабаритные переключатели, медицинские тренажёры. ​ ​

В начале мая нынешнего года АО «Иркутский релейный завод» посетил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона ознакомился с производством, провёл рабочее совещание.

– Предприятие уникальное, аналогов которого в стране нет. Мы обладаем технологиями, которые оттачивались годами. Кстати, в январе 2024-го завод отметит юбилей, – рассказал генеральный директор В. Максименко. – Коллектив постоянно работает над развитием, использует новую технику, углубляет знания. Главная задача – выполнение заказов качественно и в срок, чтобы потребители нашей продукции не обманулись в своих ожиданиях.

Губернатору сообщили, что на сегодняшний день в штате предприятия 550 сотрудников, за последние два года численность персонала увеличилась на 90 человек.

Во время посещения производственных цехов Кобзев познакомился с сотрудниками, проработавшими на заводе 45–50 лет.

– Это специалисты, прочно связавшие свою судьбу с предприятием. И за это им​ огромное уважение! Они наставники для молодых сотрудников и инженерно-технических работников, которых также много трудится на заводе. В следующем году буду рад поздравить коллектив с 90-летним юбилеем, – отметил глава региона.

Бетонные штампы (более 170 шаблонов бетонных штампов)

Зачем использовать бетонные штампы Brickform?

Штампы для кирпичной формы необходимы подрядчикам, работающим с декоративным бетоном. Эти высокоточные инструменты обеспечивают высокий уровень детализации и точности, что позволяет создавать уникальные индивидуальные проекты.

Изготовленные из высококачественного полиуретана, бетонные штампы Brickform прочны и долговечны, что позволяет подрядчикам уверенно выполнять свои проекты. Кроме того, штампы просты в использовании и обслуживании, что делает их экономически эффективным решением для подрядчиков, которые хотят повысить ценность своих бетонных проектов.

Имея на выбор более 175 рисунков и текстур, подрядчики могут найти идеальный штамп, отвечающий их потребностям. Если вы хотите добавить нотку элегантности во внутренний дворик или создать потрясающий вход, штампы Brickform — идеальный выбор.

Кроме того, Brickform постоянно адаптируется к потребностям наших клиентов. Легкие инструменты серии Pro от Brickform — новейшие в нашей линейке штамповочного оборудования. Благодаря нашему новому дизайну эти инструменты значительно легче традиционных штампов, что позволяет штамповать больше с меньшей усталостью.

Часто задаваемые вопросы

Из чего делают бетонные штампы?

Каждый штамповочный инструмент Brickform изготовлен из высококачественного полиуретанового материала, который является гибким, но сохраняет высокую прочность на разрыв. Полиуретан позволяет воссоздать внешний вид натуральных материалов со строгим вниманием к деталям.

Сколько стоят марки для бетона?

Если вы хотите купить один бетонный штамп, его стоимость составит несколько сотен долларов, а полный комплект – несколько тысяч. Точные цены на бетонные марки Brickform определяются местными дистрибьюторами. Найдите дистрибьютора рядом с вами.

Почему бетонные штампы разного цвета?

Разные цвета штампов обозначают разные узоры в наборе. Например, многие наборы имеют красную, желтую и синюю маркировку, поэтому вы можете чередовать цвета, чтобы уменьшить повторение рисунка. Другие обозначены буквами A, B и C для той же цели.

Какие самые продаваемые марки Brickform?

Наши самые продаваемые марки:

 1. Ашларовый шифер
 2. Грубый камень
 3. Римский сланец
 4. Классическое дерево
 5. Подкладка для ступеней
 6. Случайный камень
 7. Гранд Ашлар
 8. Большой шифер из тесаного камня
 9. Доска из кедрового дерева
 10. Лондонский булыжник

Где я могу купить марки Brickform для бетона?

Марки Brickform доступны через сеть дистрибьюторов по всей Северной Америке. Перейдите на карту Brickform и найдите ближайшего к вам дистрибьютора.

Сколько бетонных штампов мне нужно?

Количество необходимых штампов зависит от инструмента, бюджета, размера задания и т. д. Для шаблонных инструментов хорошей отправной точкой являются девять инструментов, включая дискету, кожу и ретушь. Когда дело доходит до обшивки с бесшовной текстурой, хорошей отправной точкой будет три мата размером 4×4 дюйма и пара матов размером 2×2 дюйма.

Аренда штампов для бетона в Рино и Лас-Вегасе

У нас есть большой выбор декоративных штампов для бетона Proline, аксессуаров и инструментов, которые можно взять напрокат. В том числе новые магнитные бесшовные штампы. Позвоните нашим специалистам по бетону сегодня, чтобы узнать о доступности, по телефону 702.873.4810 (район Лас-Вегаса) или 775.501.6700 (Рено/Спаркс).

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ИМЕТЬ ДОСТАТОЧНОЕ МАРКИ, ЧТОБЫ ПОКРЫТЬ ШИРИНУ ВАШЕГО ПРОЕКТА, ПЛЮС ДВЕ.

НОВИНКА!-БЕСШОВНЫЕ МАГНИТНЫЕ ШТАМПЫ
НИКАКИХ ПОВТОРЯЮЩИХСЯ ШАБЛОНОВ – ПРОСТО ПОВЕРНИТЕ И ЗАКРЕПИТЕ НА МЕСТЕ!

 • Proline Sedona Flagstone Бесшовный магнитный шаблон

  SMP100

  300 $/день

  3-SMP100A — Бесшовный шаблон Sedona Flagstone A
  3-SMP100B — Бесшовный шаблон Sedona Flagstone B 900 73 1–SMP100.5 – Бесшовный узор Sedona Flagstone Half Инструмент
  2–SMP100-JT — Sedona Flagstone Joint Skin
  2–2SE — Sedona Touch Up 20 x 20 дюймов
  1–JTS-SMP100 — Полоса для текстурирования швов

 • Бесшовный магнитный узор Proline Monterey Ashlar

  SMP200

  300 долл. США/день

  1– SMP200.5 – Бесшовный узор Монтерей Ашлар Половина Инструмент
  2– SMP200-JT – Обшивка швов Monterey Ashlar
  2– 2RS – Monterey Touch Up 20 x 20 дюймов
  1– JTS-SMP200 – Полоса текстуры швов

 • Бесшовный магнитный шаблон Proline Sausalito

  SMP300

  175 долларов США в день

  4– SMP300 – Бесшовный шаблон Sausalito
  2– SMP300-JT – Кожа суставов Sausalito

 • Ashlar Lorenzo Travertine

  (Размер: 40″ X 27″)
  AS1000 A,B,C и TF

  25 долл. США в день

 • Вращающийся римский сланец из тесаного камня

  (Размер: 48″ X 48″)
  AS500 & TF

  35 долл. США в день

 • Вращающийся итальянский сланец из тесаного камня

  (Размер: 48″ X 48″)
  AS600 & TF

  35 долл. США в день

 • Вращающийся синий камень из тесаного камня

  (размер: 48″ X 48″)
  AS700 и TF

  35 долл. США в день

 • Сланцевый сланец – стандартный

  (размер: 24″ X 24″)

  FM3120 и TF

  25 долл. США в день

 • Versailles Tumbled Travertine Ashlar

  (Размер: 36″ X 36″)
  TTR2000 A, B и TF

  35 долл. США в день

 • Доска из мелиорированной древесины шириной 16 дюймов

  BW1696A, BW1696B, BW1696C имеют размеры 16 дюймов x 95,5 дюйма
  BW1668D имеют размеры 16 дюймов x 68,25 дюйма, BW1681E имеют размеры 16 дюймов x 81 ″
  BWR16A 16″ X 32″ (регенерированная древесина
  Touch- Обшивка, часть A)
  BWR16B размером 16″ X 32″ (восстановленная древесина
  , обшивка, часть B)

  150 долл. США/комплект/день

 • Random Boardwalk 6″ Деревянная доска

  (Размер: 30″ X 72″)
  BW170 и TF

  35 долл. США в день

 • Кирпичная елочка б/у

  (Размер: 24″ X 37″)
  BK100 & Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Используемая связка для кирпичной кладки

  (Размер: 17″ X 38″)
  BK200 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Бордюр из виноградной лозы

  (Размер: 10″ X 60″)
  BA100

  10 долл. США в день

 • Старый булыжник

  (Размер: 20″ X 44″)
  CS100 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Осенний плющ Бордюр Art

  (Размер: 10″ X 53″)
  BA120

  10 долл. США в день

 • Лондонский булыжник

  (Размер: 24″ X 36″)
  CS300 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Испанский стиль границы Art

  (размер: 9″ X 59″)
  BA160

  10 долларов США в день

 • Аппиевый булыжник

  (Размер: 24″ X 51″)
  CS400A,B & Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Бывшая в употреблении кирпичная корзина

  (размер: 16″ X 32″)
  BK300 и ThinFlex

  25 долл. США в день

 • Крупный камень Appian Cobble

  (Размер: 36″ X 52″)
  CS500 A,B & Thin Flex

  35 долл. США в день

 • Ленточный инструмент Bellagio

  (Размер: 18″ X 51″)

  BK700 & Thin Flex

  35 долл. США в день

 • Европейский веер Small Stone

  (Размер: 28″ X 52″)
  EF100 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Европейский веер, большой камень

  (размер: 28″ X 52″)
  EF200 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Цветок лотоса

  (Размер: 48″ X 48″)
  MD7404

  50 долларов США в день

 • Медальон «Пылающее солнце»

  (Размер: 36″ X 36″)
  MD7300

  25 долл. США в день

 • Random Sandstone Hammered Edge

  (Размер: 34″ X 36″)
  RS130 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Медальон Sun Stamp

  (Размер: 36″ X 36″)
  MD7301

  35 долл. США в день

 • Случайный камень каньона

  (Размер: 34″ X 36″)
  RS135 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Медальон с календарем ацтеков

  (размер: 48″ X 48″)
  MD7400

  50 долл. США за день

 • Random Garden Stone

  (Размер: 34″ X 36″)
  RS140 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Медальон «Роза ветров»

  (Размер: 48″ X 48″)
  MD7401

  50 долл. США в день

 • Random River Rock

  (Размер: 41,5″ X 41,5″)
  RS150 и Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Arizona Flagstone

  (Размер: 52″ X 36″)
  RS300 A, B, C & Thin Flex

  25 долл. США в день

 • Бесшовный крупнозернистый песчаник

  5CS и 2CS

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Гранд Песчаник Затирка

  (Размер: 6 футов X 6 футов)
  RS400 и Thin Flex

  50 долл. США в день

 • Бесшовный итальянский сланец

  5IS и 2IS

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Бесшовный бельгийский сланец

  5BE и 2BE

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Бесшовный старый гранит

  5OG и 2OG

  35 долларов США в день (размер: 5 футов X 5 футов)

 • Бесшовный голубой камень

  5BL и 2BL
  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Бесшовный римский сланец

  5RS и 2RS

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Бесшовный ракушечник с морскими раковинами

  5CQS и 2CQS

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долларов США в день (размер: 2 х 2 фута)

 • Бесшовный легкий песчаник

  5SL и 2SL

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Бесшовный травертин для грубой затирки

  5TRC и 2TRC

  35 долл. США в день (размер: 5 футов X 5 футов)
  10 долл. США в день (размер: 2 фута X 2 фута)

 • Старая гранитная плитка

  24 x 24 дюйма (размер: 24 x 48 дюймов)
  ST2400 и Thin Flex

  25 долларов США в день

 • Herringbone Belgium Slate

  Плитка 8 X 16 дюймов (размер: 32″ X 40″)
  SL100& Thin Flex

  25 долл. США в день

 • California Weave Belgium Slate

  (размер: 24″ X 48″)
  SL600 и Thin Flex

  25 долл.